Partners

INSCMPS

Het Nationaal Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Sociale BeschermingI -NCSMPS is een zelffinancierend onderzoeksinstituut dat meer dan 100 projecten heeft uitgevoerd die in het kader van nationale en internationale programma’s worden gefinancierd. Zijn werkterrein omvat: onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale en humanistische wetenschappen, die vallen onder: NACE-code 7320, UNESCO-code 5802.01. Het hoofddoel van het instituut is “het uitvoeren van studies en onderzoek met een theoretisch-toepassingsgericht karakter op gebieden van nationaal belang die betrekking hebben op het beheer van het menselijk potentieel, de sociale ontwikkeling en de sociale bescherming in Roemenië”. De onderzoeksactiviteit van het instituut is geconcentreerd op 8 thematische hoofdgebieden: 1. 1. Arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, 2. Ontwikkeling van menselijk kapitaal, opleiding en levenslang leren, 3. Dynamiek van de arbeidsmarkt, 4. Gelijke kansen en kwetsbaarheid van de arbeidsmarkt, 5. Overgang van school naar werk en mobiliteit, 6. Gezinsbeleid, sociale bijstand en sociale verzekeringen, 7. Sociale integratie, armoede en sociale cohesie, 8. Loonbeleid, arbeidsverhoudingen en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Naast de onderzoeksactiviteit in sociale en humanistische wetenschappen, voert INCSMPS andere verwante activiteiten uit, zoals opleiding of gespecialiseerde consultancy. INCSMPS is een middelgrote RDI-organisatie met 50 onderzoekers die werken in interdisciplinaire teams met verschillende achtergronden en expertise: sociologie, psychologie, economie, pedagogie, enz.
INCSMPS heeft talrijke activiteiten/onderzoeksprojecten uitgevoerd en aanzienlijke ervaring opgedaan die relevant is voor het voorgestelde project. Van bijzonder belang zijn de onderzoeksactiviteiten van het instituut inzake kwesties die verband houden met arbeidsmarktparticipatie, sociale integratie en empowerment van kwetsbare groepen, alsook loopbaanbegeleiding. INCSMPS heeft ook aanzienlijke ervaring opgedaan met de ontwikkeling van aanvullende activiteiten zoals opleidingsprogramma’s, advisering en begeleiding, overdracht van onderzoeksresultaten, enz.
De instituutspecifieke ervaring in internationale programma’s is opgedaan door de effectieve deelname van INCSMPS aan meer dan 20 door het LLP-programma en ERASMUS+ opgezette projecten, waarvan 6 als coördinator.

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.