Parteneri

INSCMPS

Institutul Național de Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială -NCSMPS este un institut de cercetare autofinanțat care a realizat peste 100 de proiecte finanțate în cadrul unor programe naționale și internaționale. Obiectul său de activitate include: cercetare și dezvoltare în domeniul științelor sociale și umaniste, care se încadrează în Cod NACE 7320, cod UNESCO 5802.01. Principalul obiect de activitate al institutului este „realizarea de studii și cercetări cu caracter teoretico-aplicativ în domenii de interes național care acoperă managementul resurselor umane, dezvoltarea și protecția socială în România”. Activitatea de cercetare a institutului se axează pe 8 domenii tematice principale: 1. Piața muncii și politici de ocupare a forței de muncă, 2. Dezvoltarea capitalului uman, formare și învățare pe tot parcursul vieții, 3. Dinamica pieței muncii, 4. Egalitatea de șanse și vulnerabilitățile pieței muncii, 5. Tranziția și mobilitatea de la școală la muncă, 6. Politici familiale, asistență socială și asigurări sociale, 7. Incluziune socială, sărăcie și coeziune socială, 8. Politici salariale, relații industriale și responsabilitate socială a întreprinderilor. Pe lângă activitatea de cercetare în domeniul științelor sociale și umaniste, INCSMPS desfășoară și alte activități conexe, cum ar fi formarea profesională sau consultanța de specialitate. INCSMPS este o organizație de cercetare-dezvoltare de dimensiuni medii, care include 50 de cercetători care lucrează în echipe interdisciplinare, cu pregătire și expertiză diferite: sociologie, psihologie, economie, pedagogie etc.
INCSMPS a desfășurat numeroase activități/proiecte de cercetare și a acumulat o experiență semnificativă care este relevantă pentru proiectul propus. Deosebit de semnificative sunt activitățile de cercetare ale institutului privind aspecte legate de participarea pe piața muncii, incluziunea socială și abilitarea grupurilor vulnerabile, precum și consilierea în carieră. INCSMPS a dobândit o experiență considerabilă și prin dezvoltarea unor activități suplimentare, cum ar fi programe de formare, consiliere și asistență, transferul rezultatelor cercetării etc.
Experiența specifică institutului în programe internaționale a fost obținută prin participarea efectivă a INCSMPS la peste 20 de proiecte fondate prin programul LLP și ERASMUS+, dintre care 6 în calitate de coordonator.

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.