InVET

DOELSTELLINGEN

  • De strijd aanbinden met de uitsluitingsfactoren die ertoe leiden dat jonge i-VET-leerlingen de school voortijdig verlaten.
  • De beroepsonderwijs- en -opleidingscentra voorzien van succesvolle referenties en becommentarieerde voorbeelden
  • Een volledige analyse bieden van een complex probleem, waarin meerdere factoren en dimensies een rol spelen, en dat ook vanuit een alomvattende benadering moet worden aangepakt.
  • een reeks instrumenten te creëren die interventiemodellen bieden (pedagogisch, organisatorisch, logistiek, enz.)
  • Bijdragen tot een beter begrip van de Europese realiteit met betrekking tot schooluitval en de oorzaken daarvan.

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.