Partners

CNIPA PUGLIA

CNIPA PUGLIA (Nationaal Consortium voor Artisanale Beroepsopleiding) is een NON-PROFIT organisatie in Zuid-Oost Italië die zowel jonge kinderen als volwassenen helpt bij het vinden van werk en/of sociale verlossing.
Het CNIPA, dat in 1995 is opgericht, voert al ongeveer 23 jaar door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde projecten uit ten behoeve van sociaal en economisch achtergestelde personen.
Wij bieden uitkeringen voor de sociaal achtergestelde gebieden, cursussen in het hoger onderwijs, beroeps- en voortgezette opleidingscursussen voor ondernemers en werknemers, levenslang leren, driejarig onderwijs en opleiding voor minderjarigen, opleidingscursussen voor gedetineerden, ICT en taalvaardigheid voor migranten en beste praktijken om het bewustzijn over gelijke kansen te vergroten.
CNIPA Puglia heeft deelgenomen aan verschillende Europese projecten in het kader van EQUAL II, LIFELONG LEARNING PROGRAMS (zoals THEY.EA en Playing for Interculturality) en is momenteel betrokken bij een aantal Europese projecten 2020 KA2/KA1.

Web www.maristak.com
Contact zuzendaritza@maristak.com
Contactpersoon Xabier Arkarazoarkarazo@maristak.com
telefoon +34 94 681 0058
2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.