Partners

BLICKPUNKT IDENTITÄT

BLICKPUNKT IDENTITÄT is in 2006 als netwerk opgericht. Wij bieden integratieve trainingen en oplossingsgericht advies en coaching voor beroeps-, privé- en gezondheidsgerelateerde levensstijlen. Sinds 2009 werken wij als coördinator in internationale scholingsprojecten en ontwikkelingspartnerschappen. Sinds 2011 voert BLICKPUNKT IDENTITÄT in Oostenrijk het Stop Dropout-programma uit en heeft daarmee meer dan 23.000 leerlingen/studenten bereikt. De online vragenlijst Stop Dropout wordt door de leerlingen zelf ingevuld (bij voorkeur aan het begin van het school- of opleidingsjaar) om op tijd hulp te kunnen bieden. Hij is gestandaardiseerd voor de 9e klas en wordt door de hele klas ingevuld. Afhankelijk van het schooltype bestaat de vragenlijst uit 23 tot 25 vragenblokken en meet hij tot 14 risicofactoren, die als indicatoren van voortijdig schoolverlaten worden beschouwd. De Stop Stop Dropout Questionnaire evalueert de individuele sterke en zwakke punten en de leefomgeving van de ondervraagde leerlingen en meet dus zowel de risicograad als de bestaande middelen van de leerlingen. De resultaten van de vragenlijst “Stop schooluitval” verschaffen ook cruciale informatie over wat kan worden gedaan om risicoleerlingen te helpen.

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.