InVET

RESULTATEN

Het InVET-project heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd:
IO1 – Gids voor de uitvoering van integratiemaatregelen voor kwetsbare leerlingen – Geslaagde
casestudies
IO2 – Modellen en middelen voor i-VET-opleiders om hen in staat te stellen te werken met
conflictueuze studenten die het risico lopen onderwijs en opleiding voortijdig te verlaten

Bekijk de video’s voor meer informatie, of bekijk de volledige resultaten via onderstaande
links.

InVET-GIDS

InVET TOOLKIT

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.