InVET

OBIECTIVE

  • Lupta împotriva factorilor de excludere care îi determină pe tinerii studenți i-VET să abandoneze școala.
  • Furnizați centrelor VET referințe de succes și exemple comentate
  • Oferiți o analiză completă a unei probleme complexe, în care intervin factori și dimensiuni multiple, care trebuie abordată și ea dintr-o abordare globală.
  • Crearea unui set de instrumente care să ofere modele de intervenție (pedagogice, organizatorice, logistice etc.).
  • Să contribuie la o mai bună înțelegere a realității europene în ceea ce privește abandonul școlar și cauzele acestuia.

2021© Copyright - Invet 2020-1-ES01-KA202-082301 - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.